ประจินนำ๙หน่วยงานจัดกิจกรรมค่ายช่วงปิดเทอม

“ประจิน”นำ9หน่วยงานจัดกิจกรรมค่าย “ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต” เข้าพบนายกฯเชิญชวนเด็กเยาวชนทั่วประเทศใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวอย่างสร้างสรรค์

bf999dcbebbdgabci6bba.jpg

1มีนาคม 2559 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำคณะผู้บริหาร 9 หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมโปรโมทกิจกรรม “ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต” กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมหลักของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่มี พลอากาศเอกประจิน เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคลังความรู้ในช่วงปิดเทอม ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ่านและทักษะชีวิต ประกอบด้วย 24 กิจกรรมย่อยเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย สำหรับกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดให้นายกรัฐมนตรีดู อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำรถคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทย กิจกรรมค่าย STEM เป็นร่วมแสดง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำโมเดลการเรียนรู้นอกห้องเรียนของชุมนุมดาราศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ดาราศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว สร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น การทดลองแบบง่ายๆ มีการรวมกลุ่มเด็กที่สนใจดาราศาสตร์ มาทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน ฝึกฝน ฝึกปรือ แสวงหาความรู้ที่หอดูดาว โดยทีมหอดูดาวฉะเชิงเทราเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด จากโจทย์เดียว สร้างสรรค์ออกมานับสิบชิ้นงาน ผลงานที่สามารถใช้ได้จริงแบบไม่เหมือนใครในโลก รอเวลาปรากฏการณ์ดาราศาสตร์จะมาถึงความฝันที่จะนำอุปกรณ์ส่วนตัวออกมาใช้งานจะเป็นจริงแล้ว 9 มีนาคม นี้ ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) นำนิทรรศการที่แสดงให้เห็นท้องฟ้ายุคดิจิตอล เพื่อประชาสัมพันธ์ท้องฟ้าและนิทรรศการ และได้นำหุ่นยนต์เก็บของ หุ่นยนต์เดินตามเส้น รวมทั้งตั้งกล้องจุลทรรศน์ส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาร่วมจัดแสดงด้วย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จะมีกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินจำลองที่ทำจากกระดาษเข้าร่วมแสดง ขณะที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำกิจกรรมการสาธิตนำกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกจากขวดเพาะเลี้ยงและสาธิตการนำกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนำมาปลูกบนวัสดุปลูก สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นำกิจกรรม TK แจ้งเกิดมาร่วมกิจกรรม โดยนำศิลปิน TK Band ซึ่งเป็นผลิตผลความสำเร็จอันเกิดจากการบ่มเพาะเยาวชนให้มีทักษะทางดนตรี จากวิทยากรมืออาชีพ โดยผ่านการพัฒนาศัยภาพและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นโครงการที่ TKpark ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำสื่อการเรียนรู้“วิถีถิ่น วิถีไทย” ไปร่วมจัดแสดง องค์การสวนพฤกษศาสตร์นำกิจกรรม ด้านกรุงเทพมหานครนำนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับปิดเทอมเติมประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์เด็กทั้ง 2 แห่งคือที่ทุ่งครุ และจตุจักร มานำเสนอ รวมทั้งแสดงหุ่นละครโรงเล็กให้นายกรัฐมนตรีดูด้วย ระหว่างเดินชมกิจกรรมนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับตัวแทนเยาวชนที่มารอต้อนรับว่า ขอฝากทุกคนให้เน้นเรื่องสเต็มศึกษา (STEM) หรือองค์ความรู้ทางวิชาของการเรียนของศาสตร์ที่เชื่อมโยงบนโลกของความเป็นจริง และอย่าลืมเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็กทุกคนจะต้องฝึกฝนและคิดให้เร็ว เขียนให้เร็ว ไม่ใช่ดูแต่โลกโซเชียลมีเดีย แต่เขียนบรรยายไม่ได้ ย่อความไม่เป็น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้มีการเรียนรู้ สิ่งสำคัญอย่าลืมสถาบันหลักของชาติ ซึ่งถือเป็นหลักชัยนั่นคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งสำคัญเราต้องเรียนประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้ความเป็นมาของชาติไทย ทุกคนต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยยึดตามหลักค่านิยม 12 ประการ ทั้งนี้ในส่วนของผลงานการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกระทรวงและของเด็กๆ ก็ขอให้นำไปต่อยอด และได้กล่าวเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวของอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต สำหรับข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/MuseAndLearn2u สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-6524

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: