ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

830458.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในเขตพื้นที่ และศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้ อำเภอปัว โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวัดปรางค์ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอท่าวังผา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอทุ่งช้าง โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอเชียงกลาง โรงเรียนบ้านสบกอน และโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา เพื่อติดตามกำกับการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบ และสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 35 สนามสอบ และโรงเรียนในสังกัดพระปริยัติธรรมในเขตพื้นที่ จำนวน 6 สนามสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: