จังหวัดนครปฐม มอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส

827562.JPG

จังหวัดนครปฐม มอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ โดยมี นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมสักขีพยานจากหน่วยงานราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม การมอบจักรยานพระราชทานดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัณฑูรในกองกิจการในพระองค์ฯ ให้จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ ที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตา ห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนที่สะดวกรวดเร็ว ให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่ม และเป็นการพัฒนาคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อเป็นของขวัญแก่นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙.๙๐๐ คัน ซึ่งในการรับมอบจักรยานพระราชทานครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เป็นตัวแทนในการส่งมอบจักรยานในจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๖ คัน แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และเขต ๒ เขตพื้นที่ละ ๔๔ คัน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จำนวน ๑๘ คัน และ สพฐ. ได้มอบหมายให้โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนสารพัดช่างจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสภาพก่อนส่งมอบและดูแลซ่อมบำรุงตลอดการใช้งาน -**เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพข่าว**–

18 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: