ประชุมสัมมนาวิชาการฯสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

828009.JPG

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ประธานชมรมผู้ปกครองและครู อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู

โอกาสนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษ “ผู้ปกครองกับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ผู้ปกครองต้องเติมและเสริมต่อ (Less Studying More Learning : With Parental Supports) ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมให้การต้อนรับ

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.966786263396970.1073742568.205…

19 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: