รับจักรยานพระราชทาน ขอพระองค์ทรงพระชนม์ยั่งยืนนาน

827939.jpg

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัณฑูรจัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ไกล เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก จำนวน ๙,๙๐๐ คัน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้รับจำนวน ๔๔ คัน และหนึ่งในจำนวนดังกล่าว เด็กหญิงวีรดา จันดีบุตร นักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้รับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและทรงพระชนม์ยั่งยืนนาน รุ่งฤทัย บุญมาศ นักวิชาการศึกษา : ข้อมูล

พิศมัย สุนประสพ นักวิชาการศึกษา : ภาพ

ฉัตรชนก มุลติเก ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ : ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ http://203.172.194.82/newsmk3/?p=3349

19 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: