คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้งสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

822368.JPG

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง การเลิกสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการยุบเลิกสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมาเพื่อเตรียมจัดทำแผนควบรวม และสืบเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมโรงเรียนจัดทำแผนโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๐ คนลงมา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเพื่อร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลโรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ คน ครู ๑ คน ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ คน //นางสาวจรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

06 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: