ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ยกระดับคุณภาพการศึกษา

819407.JPG

+เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินลาด โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ โรงเรียนวัดเนินมะคึก และโรงเรียนวัดสมอแข ติดตามนโยบาย การจัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนการสอน โดย DLTV การเตรียมความพร้อมการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน อีกทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ให้สูงขึ้น.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

29 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: