สพป.อุดรธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปี ๒๕๕๙

818210.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำโรงเรียนร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ที่ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2559

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโปร่ง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหวายและโรงเรียนบ้านสมดี ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงาน นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่ง ได้แสดงทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงแก่ประชาชนภายในงานด้วย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่ง มีผู้เล่นที่มากด้วยความสามารถ จนสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทยในปัจจุบันถึงสามคน

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: