ผอ.สพม.๓๔ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

818394.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต1 และนายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เป็นผู้แทนสพฐ รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความก้าวหน้า ทรงตรัสว่า สามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษามีงานทำของโรงเรียน พร้อมมีรับสั่งให้ร้านภูฟ้า รับผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ไปจำหน่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และทรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาร่วมโต๊ะเสวยกาแฟ ของว่างที่โรงเรียนอีกด้วยครับ ขอชื่นชม ผอ.สุมน มอนไข่ ผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครู กรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ร่วมกันจัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมมาก

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และครูชูชีพ มูลสถาน รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

27 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: