สพม.๓๖ ร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๐ …

814570.jpg

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครู ร่วมงานวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 โดยเช้าร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต มีพิธีการทางศาสนา ประธานนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวย ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้แทนครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสในประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน ผอ.สพม.36 อ่านสารวันครู ของประธานกรรมการคุรุสภา ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล และผู้ประกอบวิชาชีพครู และมอบเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย……….(แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36)

16 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: