วันครู ประจำปี ๒๕๕๙ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

815046.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน การจัดงานวันครู สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลูกจิตสำนึก และการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. สพฐ. ในการนี้ มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

18 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: