สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นำข้าราชการเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

813359.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต สำหรับวันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ การให้โอวาทของ ผอ.สพป. สำหรับครูใหญ่ประจำวัน ได้แก่ นายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มอบพระให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่…..

12 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: