ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

813169.jpg

@@@ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ซึ่งเดิมชื่อ โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเงินบริจาค จากคุณแม่แก้วตา วันทนียกุล เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และคุณแม่เสถียร คณาเสน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่พร้อมจัดทำสะพานเชื่อมอาคารเรียนทั้งสองหลัง และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จาก สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec… https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

11 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: