รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อย่างคึกคัก

812863.JPG

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) มาตรวจเยี่ยมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และมอบอุปกรณ์กีฬา จักรยานให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทุกเครือข่าย โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมากมายหลายรายการ ร่วมกับการแสดงของนักเรียนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๗ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และยังมีการแสดงยุทธโธปกรณ์ทางการทหารของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้เด็กๆได้สัมผัสด้วยตนเอง มีนิทรรศการทางการศึกษาให้เด็กๆผู้ปกครองได้ชมกันมากมาย อาทิ นิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนนำร่อง การสาธิตด้านทักษะการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา) นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง การนำดารานักแสดง “ขวัญ” และ เติ้ล โค้ชตุ้ม นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมสร้างสีสีสัน ในงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความสุขเด็กสตูล

812825.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬากลางอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเล็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นของขวัญวันเด็กพิเศษและคืนความสุขให้แก่เด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสตูล จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล ในนามของเจ้าภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขา-สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักงานการอาชีวศึกษาสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมในลักษณะลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ แม่ไม้มวยไทย รำมโนราห์ โชว์เดาะบอล การร้องเพลงของนักเรียนรางวัลระดับแชมป์เหรียญทอง ละคร science show ฯลฯ การมอบของขวัญรถจักรยาน รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งจัดซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการโชว์ตัวของนักแสดงชื่อดังจากช่อง 7 สี “ทับทิม” อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และโตนนท์ วงศ์บุญ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน คึกคัก เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า

10 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: