นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม สพม.๓๔ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

812703.jpg

นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม สพม.34 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2559 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากผลงานรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ซึ่งนักเรียนดังกล่าวมีจำนวน 4 คน คือ

1. ด.ญ.วรัญญาธร ธิโน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. น.ส.พรรณทิวา ใจอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. น.ส.จิรภา สุต๋าคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. น.ส.วิภาวรรณ ชื่นรินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโล่ เกียรติบัตร จากพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ เป็นครูที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์

09 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: