สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

811664.JPG

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมี นายสายัญห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 น้อมรับคำเสนอแนะ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

05 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: