สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

809548.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 3,000 บาท และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค จำนวน 15,826 บาท แก่ ครอบครัว ด.ญ. สุพัตรา นามโนรินทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในโอกาสนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบเครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพิธีการ ให้แก่ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสงบ จันทรเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุง ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทอง และ นางขนิษยา ภูขาว ครูโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: