สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน สพฐ.เกมส์

809516.jpg

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน สพฐ.เกมส์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอธาตุพนม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันใช้ชื่อว่า “ธาตุพนมเกมส์” แข่งระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีนักเรียนกีฬาและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จำนวน ๒๖๒ โรงเรียน นักกีฬาจำนวน ๒,๕๐๐ คน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวม ๓,๕๐๐ คน กีฬาที่จัดการศึกษามี ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส และกรีฑา โดยใช้สนามการจัดการศึกษาแต่ละชนิดกีฬากระจายตามสนามกีฬาของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพจิตร ศรีวรขาน, นายชูกัน กุลวงษา, นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม, นายอารมณ์ เวียงด้าน ผู้แทนอบจ.นครพนม นายสมชาย สังข์เกิด ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีเปิดและได้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: