สพม.เขต ๓๕ ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการฯ

809222.jpg

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้แทนอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้แทนอนุกรรมการข้าราชการครู,ผู้แทนอนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล

วาระการประชุมที่สำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้ประสงค์เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบ จำนวน ๓ ราย คือ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ , นายอรรณพ ปัญญาโกษา และนางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค

การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๓๕ พิจารณาคัดเลือกไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณา ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชมข่าว FB สพม สามสิบห้า https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.943004155785687.107…

http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?module=news&id=628

21 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: