สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ มอบบ้านหลังที่ ๑๗๙ โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

806746.jpg

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบบ้านหลังที่ 179 โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558…

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้แก่เด็กชายอติวัณณ์ จิรสัตยาวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายจารุวิชย์ จิรสัตยาวงษ์ และเด็กชายไรวิญ จิรสัตยาวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ดร.ทวี อุปสุขิน ประธานเปิดเผยว่าบ้านหลังที่ 179 หลังนี้ จะไม่สามารถสร้างจนเสร็จเรียบร้อยได้หากไม่ได้รับทุนทรัพย์จากผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาค ประกอบไปด้วย ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจิตเมตตา ได้บริจาคทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เพื่อสร้างบ้านตามโครงการ และได้กล่าวฝากขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านผ่านสื่อนี้ด้วย….

นายนิรันดร์ คำวงศ์ปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอง กล่าวรายงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ญาติพี่น้อง และผู้ปกครองของนักเรียน ได้แจ้งยอดเงินที่ได้รับบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 153,244.50 บาท ส่วนการก่อสร้างบ้านนั้นได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 แล้วเสร็จในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความร่วมมือระหว่างนักการภารโรง จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 …………………………………………..

เครดิตภาพโดย…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนบ้านหนองตอง กานต์ ผู้ประสิทธิ์ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

06 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: