พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าสาป สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑

806295.JPG

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ นางภัทราพร ศิริโภคา รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากให้ทางโรงเรียนช่วยติดตามการพัฒนาของนักเรียนในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะทั้งสองวิชาจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาอื่นๆ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาป ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการขยายโอกาสในปีงบประมาณนี้ ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสจริงๆ แล้วก็มีอยู่ในทุกอำเภอ มีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ จะมีการประชุมทบทวนแผนในการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้เข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นโดยลำดับ ในส่วนของปีการศึกษาที่แล้ว ก็ดำเนินการได้มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่แล้ว แต่อย่างใดก็ตามก็ยังคงต้องพยายามต่อไปให้สูงขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นให้ได้

04 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: