ซ้อมใหญ่!ริ้วขบวนงานพระศพ

7hbikgiiejahhch6ahkac.jpg

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 พ.ย.58 ที่ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา(ศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการซ้อมเสมือนจริงใช้เส้นทางจริงเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรฺหมฺคุตโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พร้อมคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของริ้วขบวนพระอิสริยยศด้วย

ต่อมาเวลา 07.40 น.ริ้วขบวนได้เคลื่อนไปตามถนนพระเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ผ่านถนนราชดำเนินกลาง ตัดเข้าถนนหลานหลวง โดยใช้ท่าเดินแบบสโลว์ มาร์ท ประกอบเพลงพญาโศกลอยลม เมื่อไปถึงจุดพักบริเวณแยกหลานหลวง จึงเปลี่ยนเป็นท่าเดินปกติจนกระทั่งถึงบริเวณถนนกรุงเกษม ขบวนจะหยุดพักที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จากนั้นริ้วขบวนเคลื่อนต่อด้วยท่าเดินแบบสโลว์ มาร์ทอีกครั้ง เลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกลางสุสานหลวง พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

จนเมื่อเวลา 10. 00 น. ริ้วขบวนถึงพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าหน้าที่ได้ปรับริ้วขบวนสู่ริ้วขบวนที่ 2เชิญพระโกศพระศพเวียนรอบพระเมรุ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธีซ้อม สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศในครั้งนี้ ได้มีการปิดการจราจรตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.โดยตลอด 2 ข้างทางที่ริ้วขบวนผ่านมีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมและถ่ายภาพการซักซ้อมเป็นจำนวนมาก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า การซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมเสมือนจริงครั้งที่ 1 ในพื้นที่จริง หลังจากแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการซ้อมย่อยมาแล้ว ซึ่งในวันประกอบพระราชพิธีจริงวันที่ 16 ธ.ค. 2558 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามแบบโบราณราชประเพณีตลอดเส้นทางส่งเสด็จ ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระศพจนถึงเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ธ.ค.2558

ด้านพล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนว่า การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศฯครั้งที่ 1 ในพื้นที่จริงมีความเรียบร้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกำลังพลทหาร แต่ยังพบปัญหาเรื่องความสูงของราชรถเชิญพระโกศพระศพช่วงผ่านสะพานลอย 3 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะดำเนินการปรับระดับถนน ให้ราชรถผ่านได้สะดวก ซึ่งการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศทั้ง 2 ริ้วขบวน ในครั้งนี้ใช้กำลังพลทั้งหมด 1,449 นาย โดยได้ปรับเปลี่ยนระยะทางจาก 3.6 กิโลเมตร เหลือเพียง 2.9 กิโลเมตร ความยาวริ้วขบวนมากกว่า 500 เมตร ใช้ระยะเวลาเดินขบวนกว่า 2 ชั่วโมง และจะมีการซ้อมใหญ่อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 7 และ 10 ธ.ค. 2558

นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษยานุศิษย์ กล่าวว่า เส้นทางการเคลื่อนริ้วขบวนครั้งนี้ ยึดตามเส้นทางเดียวกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิราญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2503 โดยริ้วขบวนแบ่งเป็น 2 ริ้วขบวน คือ ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศรินทราวาส แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ส่วนกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ส่วนเครื่องสูง ราชรถพระนำอ่านพระอภิธรรม และส่วนราชรถเชิญพระศพ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระประยูรญาติ และคณะศิษยานุศิษย์ ส่วนริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศพระศพโดยราชรถเวียนรอบพระเมรุ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ขบวนนำริ้ว เสลี่ยงพระนำอ่านพระอภิธรรม ราชรถเชิญพระโกศพระศพ และตามด้วยพระราชาคณะ โดยในพระราชพิธีครั้งนี้มีโรงเรียนในสังฆราชูปถัมภ์เข้าร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศด้วย อาทิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในพื้นที่ประสูติของสมเด็จพระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: