นัด๒ต.ค.แฉปมฉาวเอแบค

“เอแบค” นัดสื่อแถลงข่าวชี้แจงทุกกรณี พร้อมเปิดโปงทุจริต 2 ต.ค.นี้

8a7habhdjkeb5egfkbcaj.jpg

1 ต.ค. 58 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เชิญสื่อร่วมงานแถลงข่าว ชี้แจงทุกกรณี พร้อมเปิดโปงทุจริต เวลา 14.00 น. วันที่ 2 ต.ค. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคม อัสสัมชัญ พระราม 4 กรุงเทพฯ

” เรื่อง ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว ชี้แจงทุกกรณีเกี่ยวกับการอนุมัติจบและการรับปริญญา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมเปิดโปงทุจริตกรณีปมการเงินฉาว อธิการบดีเอแบค ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนมติสภามหาวิทยาลัย

จากกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้มีมติให้ ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดในเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงนั้น

ที่ผ่านมา มีการให้ข่าวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เป็นเท็จ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังทำให้เกิดความสับสนในวงกว้างในเรื่องการอนุมัติจบและการรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเปิดเผยความจริงให้สาธารณชนได้รับทราบถึงปัญหาการบริหารงานที่ผิดพลาดของอธิการบดีเอแบค ทางสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ชี้แจงทุกกรณีเกี่ยวกับการอนุมัติจบและการรับปริญญา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีผู้แถลงข่าวดังนี้

ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสุเทพ เลาหะวัฒนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคม อัสสัมชัญ พระราม 4 กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: