บัณฑิตวิศวะมทร.พระนครพัฒนารถต้นแบบ

บัณฑิตวิศวะ”มทร.พระนคร”พัฒนารถต้นแบบ : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

ghgd5kd9fd8dbfib59k59.jpg

“วิศวกร” เป็น 1 ใน 7 อาชีพที่สามารถไปทำงานได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน การผลิตวิศวกร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของไทย จึงต้องมุ่งพัฒนา ยกระดับคุณภาพ เป็นทั้งวิศวกรนักปฏิบัติ ที่ทำงานเป็น เก่งภาษา เชี่ยวชาญ รู้ลึกด้านทฤษฎีที่จะนำไปสู่การสร้างชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นอีกหนึ่งคณะ ที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากของจริง และนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาส พื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างอิสระ ล่าสุด ส่งนักศึกษาคณะวิศวะ 12 คนเข้าร่วมการแข่งขันTSAE Auto Challenge Student Formulaปี 2557 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในที่ปรึกษาประธานชมรมฟอร์มูล่า เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่คณะและทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นความสนใจ ความชอบและความต้องการของนักศึกษาสร้างรถฟอร์มูล่า เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน พวกเขาเข้ามาหารือกับอาจารย์ที่คณะ อยากแข่งตอนนั้นเหลือเวลาเพียงประมาณเกือบปีก็ต้องส่งผลงานเข้าร่วม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีก 3 คน ผศ.ดร.สมใจ เพียร์ประสิทธิ์ อ.ศิริพล ทองอ่อน และ อ.พิเชษฐ์ บุญญาลัย ช่วยให้คำแนะนำ ตั้งเป้าสร้างให้เป็นรถที่ใช้วัสดุเบา แต่มีความแข็งแรง หรือในหลักการออกแบบเรียกว่า Lightweight Design กว่าจะได้ 1 คัน ต้องใช้ความมานะบากบั่นค่อนข้างสูง ต้องใช้วิศวกรเป็นพันคน และรถที่ผลิตต้องใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ เล่าต่อว่า การทำงานจริงกับสิ่งที่คิดมักจะไม่เหมือนกัน การสร้างรถครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง นำแนวคิดทางวิศวกรรมหลายศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน รวมถึงการแก้ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพราะรถแข่งฟอร์มูล่า เป็นรถที่ใช้มันสมอง และใช้ทุนสูง แต่นักศึกษาทั้ง 12 คนสามารถทำได้ พวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมา แม้จะไม่ได้เป็นทีมที่ชนะ แต่เข้าร่วมครั้งแรกและสามารถอยู่ในอันดับที่ 20 จากอันดับ 31 ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่า และเป็นความภาคภูมิใจของคณะ มหาวิทยาลัย “การเรียนการสอน ให้นักศึกษาคิด ทำโปรเจกท์ นำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพราะเนื้อหาทางทฤษฎีบางครั้งมีมาก หากเรียนรู้จากการลงมือทำ โปรเจกท์ โมเดลที่เกิดจากการคิดค้นเอง ทำให้เข้าใจและเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ ซึ่งการเรียนการสอนวิศวะต้องปรับให้เป็นการสร้างวิศวกรนักปฏิบัติ คิดเป็น ทำงานได้ ทำงานเป็น และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือก” เมื่อความชอบมาผสมผสานกับมุ่งมั่น ตั้งใจ จุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 12 คน ในการสร้างรถแข่ง “ท็อป” กฤติกร คณาวิภาวุฒิ และ “บอล” พงศกร กาญจนพลเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนจากชมรมฟอร์มูล่า เล่าว่าพวกเขารวมตัวกัน 12 คน เพราะอยากสร้างรถแข่ง และได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ทางปฏิบัติ สามารถบูรณาการความรู้ในสิ่งที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ ท็อปและบอล ช่วยกันเล่าว่าช่วยกันหาข้อมูล ศึกษาจากทีมอื่นๆ องค์ความรู้จากตำรา และจัดแบ่งหน้าที่กัน โดยแบ่งเป็น ระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง และระบบโครงการและพลศาสตร์ ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ของตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสร้างรถแข่งครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานจริงเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแก้ไขปัญหา การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และที่สำคัญได้เรียนรู้การทำงานของวิศวกรที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ออกคำสั่ง แต่ต้องเป็นวิศวกรที่ลงมือทำอีกด้วย “การเรียนรู้จากการลงมือปฏิิบัติจริงๆ ทำงานจริงๆ ทำให้รู้เลยว่า การได้เรียนรู้จากการลงมือทำ โดยเฉพาะการสร้างรถแข่ง เป็นการเตรียมพร้อมทั้งทักษะการทำงาน ความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมาก ทำให้เข้าใจระบบการทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่นมากขึ้น อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงๆ” 2 หนุ่มจากคณะวิศวะ มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย หากใครอยากสัมผัสรถแข่งฟอร์มูล่า ของน้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร หรืออยากเรียนรู้การทำงานผ่านการลงมือทำ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สนใจติดต่อโทร : 0-2665-3777http://www.rmutp.ac.th/ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2836-3000 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://eng.rmutp.ac.th

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: