สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “พิกุลทองเทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”

ศึกษาศาสตร์ มศว หนุนนโยบายรมต.ศึกษาฯลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ เพิ่มความสุขให้นักเรียนสะท้อน สาธิต มศว เคยเป็นร.ร.บ้านนอก มุงจากมาก่อน

795900.JPG

วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธวัช แซ่อ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ณ ลานพิกุลทอง ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผวจ.นราธิวาส ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ มากว่า 33 ปี ที่ประสบผลสำเร็จแล้วขยายผลไปยังพื้นที่ราษฎรให้สามารถรู้จักประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง สำหรับในงานดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดศึกษา ชมงาน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 โครงการ พร้อมกับการแสดงแบบจำลองโครงการการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ ด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ อุตสาหกรรม และการสาธารณสุข รวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดงานทั้งสิ้น 5 วัน คือระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2558………….

03 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: