กยศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พื้นที่ จ.สตูล

793733.JPG

.เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ. ภาคใต้ ซึ่งนำโดย นายโกศล ธรรมปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. เงินให้กู้ยืมระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงาน กยศ. พร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลนำไปเสนอระดับบริหารในการพัฒนางาน กยศ. ให้สามารถให้บริการ และ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

.การพบปะพูดคุยในครั้งนี้ พบว่าการดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาในจังหวัดส่วนใหญ่ จะพบปัญหานักเรียนซึ่งประสงค์จะกู้เงินยืมเรียน ไม่สามารถยื่นกู้ได้ทันตามที่ระบบกำหนด เนื่องจากขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารจาก กยศ. อย่างสม่ำเสมอ ปัญหาการติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ กยศ. ที่ค่อนข้างยากลำบาก ปัญหาการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กยศ. ของสถานศึกษา ปัญหาการติดตามนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ สถานศึกษาเรียกร้องให้ยกเลิกการนำผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สมศ. มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพราะจะส่งผลกระทบต่อยอดการจัดสรรเงินให้แก่นักเรียนรุ่นน้องในภายหน้า

.สำหรับจังหวัดสตูล มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน สังกัด สพม.16 จำนวน 12 โรง สังกัด สช. 11 โรง สังกัด กศน. 1 โรง และสังกัดอาชีวศึกษา 3 โรง ซึ่งอยู่ภายในใต้การประสานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: