สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

790081.jpg

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯและนางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเสียงทอง ลิ่มศิริ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นายบรรเจิด เจริญเวช ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางประภา มณีวัต ผู้แทนองค์กรชุมชน นางวิลาศินี เสมียนเพชร ผู้แทนองค์กรชุมชน นายกมล ดิษณะ ผู้แทยผู้ประกอบวิชาชีพครู นายธงชัย ธนศิริรักษ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา และนายวิทยา เหง่าหลี ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

ภาพ/ข่าว ประยุร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: