ภาพเล่าข่าว..พิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชฯ สพป.ชม.เขต ๔

789232.jpg

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยมี นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ,นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ , นางเหยียน หวี่ ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) , รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายไทย) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ความเป็นมาของการเปิดห้องเรียนขงจื่อฯ เนื่องด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามก่อตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยมีนายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 , นางเหยียน หวี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) , รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายไทย) ร่วมลงนาม โดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีเจตนารมณ์ที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศจีนและไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นำมาซึ่งการส่งเสริมมิตรภาพ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของเยาวชนทั้งสองประเทศ ต่อไป

เครดิตภาพ/ข่าวโดย… ยุทธนา ศิริภากรกาญจน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง / ฐิตารีย์ คำนิล รายงาน

14 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: