คณะทำงาน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา ๑

788003.JPG

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศักดิ์ มาอินทร์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงาน พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คณะทำงานสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งในวันนี้คณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุรินทร์ โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ขอบเขตเนื้อหาการติดตาม ได้แก่ โครงการ DLTV (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ DLIT (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่) โครงการ BBL โครงการส่งเสริมภาษาไทยของสพฐ. ,กศน. และ สช. และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนี้ นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายด้วย

13 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: