การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ ๓

786746.JPG

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก กิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนบ้านท่าอวน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนบ้านวังประจบ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองปลา โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ โดยในจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 โรงเรียน และกำหนดออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 เพื่อรับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: