รมช.ศธ เยี่ยม ร.ร.บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

786719.JPG

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่โรงเรียนบ้านศรีงาม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

โดยประเด็นที่ รมช.ศธ.และคณะติดตาม ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสทางการศึกษา ได้พบปะผู้บริหาร ครูและนักเรียน, เยี่ยมชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, การแสดงของนักเรียน, ชมนิทรรศการ, ฟังนักเรียนร้องเพลง, ติดตามนักเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้, การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติในทุกสาระการเรียนรู้, มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งชื่นชมผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีงาม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เดินเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน และเดินทางกลับในเวลา 15.30 น.

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: