ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย

“เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ” ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของไทย : โดย…เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

j58agfba7e6ahbj5di7be.jpg

สิ้นสุด..การควานหาเพชรเม็ดงามแห่งวงการครู เจ้าของรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” คนแรกของประเทศไทยได้สำเร็จ ซึ่งไม่ใช่งานง่าย เพราะต้องคัดสรรบุคคลที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์และคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง..

รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award นับเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกในหลายขั้นตอนนี้ นอกจากจะมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความเข้าใจแล้ว ยังจะต้องมีวิญญาณของการเป็นผู้ให้อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย..!!!!

“รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้รับ เพราะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับเลือก ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิต ซึ่งจะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจยิ่ง

ครูเฉลิมพร ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เริ่มต้นเส้นทางวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปีของชีวิตความเป็น “ครู”

ครูเฉลิมพร เล่าว่า รับหน้าที่ในการสอนวิชาฟิสิกส์และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตน จะเน้นการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิทยาศาสตร์บนพื้นฐาน ความสนใจของตนเอง ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุก ซึ่งมองว่าหากสามารถพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดจะเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตได้ในทุกๆ ด้าน เพราะถ้านักเรียนคิดดี คิดเป็น เขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศชาติของเราไม่สู่ความรุ่งเรือง

“การใช้โครงงานวิทยาศาสตร์มาเป็นสื่อจะช่วยในการฝึกให้เด็กได้คิดอย่างเป็นระบบ รอบด้าน และมีตรรกะรองรับ ขณะเดียวกันโครงงานต่างๆ ของนักเรียนก็มีการส่งเข้าประกวดเวทีวิชาการต่างๆ ซึ่งในปี 2554 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศส่งผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ที่น่ายินดีชื่อของนักเรียนทั้ง 3 คน ได้แก่ พรวสุ, ธัญญพิชชา และสังขนิตย์ ถูกนำไปตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย (Minor Planet) โดย Massachusetts Institute of Technology, USA” ครูเฉลิมพร กล่าวถึงที่มาที่ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว

ครูเฉลิมพร กล่าวด้วยว่า เด็กที่ไม่ได้สนใจวิทยาศาสตร์ เพราะรู้สึกว่าเป็นวิชาน่าเบื่อนั้น เพราะเขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนื้อหาแน่นเกินไป ได้หาวิธีการเชิญชวน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เด็กไปค้นหาในสิ่งที่เขาสนใจและมาเสนอทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เด็กเขาก็จะตื่นตัวขึ้น

“การที่เรามาเป็นครูต้องทำหน้าที่ในฐานะครู โดยไม่หาข้อแม้หรือข้อโต้แย้งในการทำงาน ต้องทำงานด้วยใจที่มุ่งมั่นและอยากจะทำ ทั้งนี้การทำงานไม่ว่าเรื่องใดก็ตามมักพบเจออุปสรรคทั้งสิ้น แต่ต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตั้ง เพราะจะทำให้การทำงานไม่ประสบผลสำเร็จ ขอให้ทำงานโดยยึดความซื่อสัตย์และขยัน เชื่อว่าจะส่งผลไปสู่การพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติด้วย” ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีฝากข้อคิดทิ้งท้าย

รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตครูในอาเซียนและติมอร์ เลสเต ที่ผ่านมาทุกประเทศตื่นตัวในเรื่องการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอย่างมาก

เช่นเดียวกับกระบวนการคัดเลือกในส่วนของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการปลุกพลังคนไทยทั้งชาติร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย..!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: