สพป.อ่างทอง จัดประกวด แข่งขัน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

782625.JPG

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน “งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยพระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจัดกิจกรรม ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ สวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ บรรยายธรรม ตอบปัญหาธรรมะ การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี การแสดงละครชาดก เล่านิทานชาดก แต่งคำประพันธ์กลอนสด วาดภาพ ร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่องสั้น) ระดับประถมและมัธยมศึกษา รวม 11 กิจกรรม …สุภาวรัตน์/สุฑาวรรณ …ภาพ/ข่าว…

02 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: