เปิดอาคารสุขศรัทธาและสวนการเรียนรู้

779329.jpg

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารและสวน “สุขศรัทธา”และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

นายไพรัช แสงทอง ประธานในพิธี กล่าวว่า อาคารและสวนสุขศรัทธาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสุขภาพ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่สวยงาน และให้ความรู้แก่นักเรียนที่เป็นลูกหลาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

โครงการสร้างอาคารและสวน “สุขศรัทธา” และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ ริเริ่มขึ้นโดยระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 และรับบริจาคสมทบเพิ่มเติม จากคุณธนิต และคุณวิไลวรรณ ศรีรัตนาลัย ประธานกรรมการบริษัทเครือสยามกรุ๊ป จนได้อาคารและสวน “สุขศรัทธา” เป็นอาคารสุขาชายและหญิง ห้องสำหรับผู้พิการ และสวนอุทยานแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของนักเรียนต่อไป

……………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: