เยาวชนจากเวทีการแข่งขันทางวิชาการรับฟังโอวาทจาก เลขาธิการ กพฐ.

777592.JPG

***เยาวชนจากเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชติเข้าเยี่ยมคารวะและรับฝังโอวาทจากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวโดยสรุปใจความได้ว่า

“เด็กจะต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศเพื่อจะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองตั้งใจและยังสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ ซึ่งการประกอบอาชีพนั้นมิได้หมายถึงความเจริญก้าวหน้าภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมหมายถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศอีกด้วย”จากนั้นเด็กชายเวทิต กัลย์จรัส นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเป็นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณที่ เลขาธิการ กพฐ.ได้ให้โอกาส นักเรียนได้เดินทางไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชติ ทำให้ตนเองได้รับประสพการณ์ในทางด้านต่างๆมากมายสำหรับนักเรียนที่เข้ารับฟังโอวาทจากเลขาธิการ กพฐ.เป็นนักเรียนที่แข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กนักเรียนที่แข่งขันคณิตศาสตร์โฮลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา การรับฟังโอวาทจาก เลขาธิการ กพฐ. ในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840298332733092.1073742188.100…

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: