สพฐ.ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา เพื่อคัดเลือกต่อยอดเป็นโรงเรียนต้นแบบของต้นแบบด้านสุขภาพระดับ สพฐ.

774232.jpg

สพฐ. ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา เพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ Best of the Best ระดับ สพฐ.

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง คณะครูในโรงเรียน และเครือข่ายภาคเอกชน ชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อต่อยอดให้เป็นต้นแบบของต้นแบบด้านสุขภาพ ต่อคณะประเมินจาก สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการ, นายพิทยา เพชรรักษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต 2, ทันตแพทย์กันยา บุญธรรม ทันตแพทย์สาธารณสุข กรมอนามัย, นางพะนอ อี้รักษา จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นางสุภาพร ดาราจิตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งนายบุญรัฐ กล่าวว่าการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทำได้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน ที่เน้นการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และเครือข่ายเอกชนและชุมชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ตลอดจนยืนหยัดในคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ธนพร..ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.334386546685746.1073742038.237…

15 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: