เยี่ยมชมติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL โรงเรียนห้วยตอง สพป.ชม.เขต ๔

772539.jpg

รายงานข่าวด้วยภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นิติธาดา หล้าสา : เรื่องเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เดินทางเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน ครู เพื่อกำกับติดตามนิเทศ การจัดการเรียนรู้หลักสูตร BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตอง พร้อมด้วยครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่วางวัสดุสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

เครดิตภาพโดย..นิติธาดา หล้าสา และฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยตอง / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: