สพป.ชลบุรี เขต ๓ เจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์

771217.jpg

สพป.ชลบุรี เขต 3 เจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ++

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University – Asian U) ถนนทางหลวง 331 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University – Asian U) และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ การประชุมนี้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษอังกฤษ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน นำความรู้ไปใช้ในการนิเทศ แนะนำ สื่อสารกับครูอาจารย์ และประสานงานหลักสูตรชาวต่างชาติ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ซึ่งในครั้งนี้เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นแบบเร่งรัด โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมจำนวน 225 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 5 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่13-17 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 27–31 กรกฎาคม 2558 (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

06 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: