สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมกับ เทศบาลสุนทรภู่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

765445.jpg

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ร่วมกับ สพป.ระยอง ๒ จัดงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่๒๕ มิถุนายน ๕๘ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ ๔ โดยมีนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขต ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลสุนทรภู่ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ จัดงาน“สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถในด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้สถานที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ โดยปกติแล้วจะใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวบ้านกร่ำของเราได้ตอบรับ และมีส่วนสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ จัดให้มีงานนี้ขึ้น นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้เปิดเผยว่า สำหรับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากมีบทบาทในการให้ศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และคนในประเทศแล้ว ยังมีบทบาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมและประสานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรม อันเป็นหน้าที่หลักของการศึกษา ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจัดเวทีให้นักเรียน ตลอดจนชุมชน ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถในด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน สำหรับงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ ๔ จัดให้มีในวันที่ ๒๕ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีเวทีการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีของการแสดงนักเรียนได้แก่ นาฏศิลป์ ดนตรีไทยวงปี่พาทย์ เครื่องสายอังกะลุง เวทีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการแสดงหนังตะลุงคน เพลงฉ่อย รำตัด รำโทน โขนสด ลานวัฒนธรรมการนวลข้าว ทำว่านไทย สานเสื่อกระจูด พวงมะโหดและทำข้าวเกรียบ เวทีดนตรีลูกทุ่ง แบ่งออกเป็นเวทีของนักเรียน เวทีครูและรำวงย้อนยุค และยังมีการละเล่นพื้นบ้าน หัวล้านชนกัน งูกินหาง มอญซ่อนผ้า หมากเก็บ เดินกะลาและเดินโถกเถก

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: