ประธาน กพท.สพม.๑๙ มอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

764086.JPG

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ประธาน กพท.สพม.19) ในนามกลุ่มโคว้น่ำเซ้ง เลย เข้ามอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา จำนวน 100,000.-บาท โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้ยังมี นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย และผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะครู นักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

………………………..

นายสุทธิพงษ์ เรืองทวี /ภาพ

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1135193013174110.1073742541.27…

24 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: