ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

763899.jpg

>> สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) เป็นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ สอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้ นอกจากนั้นยังรู้จักวิธีช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกวิธีตามหลักสากล โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 สถานที่อบรมใช้สระว่ายน้ำ ไอบีช (I- Beach) อ.รัตนบุรี การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากโรงพยาบาลชุมพลบุรี ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และคณะวิทยากรให้ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน // นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ถ่ายภาพ/ข่าว

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: