มติทปอ.ยันเปิด-ปิดเทอมมหาลัยตามกลุ่มอาเซียน

มติทปอ.ยันเปิด-ปิดเทอมมหา”ลัย ตามกลุ่มอาเซียน ห้ามขาย-เสริฟเหล้าในมหา”ลัยเด็ดขาด

a7aa7abjbch68a7da5ab5.jpg

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่มหาวิทยาลัยนครพนม (นพ.) มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยภายหลังประชุม ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่มีข้อเสนอให้ทบทวนเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ตามกลุ่มประเทศอาเซียน โดยให้เหตุผลการเรียนการสอนช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุม ทปอ.ขอยืนยันให้การเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนส.ค.-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนม.ค.-พ.ค. และปิดภาคเรียนเดือนมิ.ย.-ส.ค.เพราะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสากลและเป็นประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยน นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ด้วย

“เมื่อมีเสียงทักท้วง ทปอ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยที่ประชุมได้มอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ.ที่ได้เริ่มนำร่องเปิด-ปิดภาคเรียนตรงตามอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 ไปสำรวจข้อดี-ข้อเสียของการปรับการเปิดปิดภาคเรียนว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ในส่วน ทปอ.จะทำวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองว่ามีความคิดเห็นช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนขณะนี้อย่างไรบ้าง เมื่อได้ข้อมูลจากทั้งสองส่วนก็จะนำมาหารือกันในที่ประชุมต่อไป”ศ.ดร.ประสาทกล่าว

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณากรณีความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาเสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ตามที่ มก. เสนอโดยที่ประชุมเห็นว่าหากกระบวนการแต่งตั้งล่าช้าจะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบในเรื่องการบริหารจัดการที่บางเรื่องผู้ทำหน้าที่รักษาการอธิการบดี ไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากต้องเป็นอำนาจของผู้บริหารตัวจริง และยังอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ทปอ.มีมติทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ขอให้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการให้คำตอบกับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนดำเนินการ ต่าง ๆได้ และมีอำนาจในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ทปอ.มีจุดยืนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในกระบวนการสรรหาต่างๆของมหาวิทยาลัย

ห้ามขาย-เสริฟเหล้าในมหา’ลัยเด็ดขาด

ศ.ดร.ประสาท เปิดเผยภายหลังการประชุมทปอ.ว่า ที่ประชุมหารือการณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตรนั้น ทปอ.เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อำนาจไปดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต ดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด และไม่ใช่แค่เพียงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น อยากให้สั่งห้ามไปถึงร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ พนันบอล โคโยตี้ด้วย

“ที่ประชุมมีมติร่วมกันด้วยว่าจะต่อต้าน ไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกชนิด รวมไปถึงการเลี้ยงรับรองผู้บริหารในสถาบันที่เคยมีการเสริฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ไวน์ เป็นต้น ก็จะไม่มีโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันอยากเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันรณรงค์เป็นภาคีเครือข่ายไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี และห่างไกลจากอบายมุข ส่วนที่สภาปรูปแห่งชาติ (สปช.) กลุ่มหนึ่งเสนอให้มีการเปิดบ่อนกาสิโนเสรีนั้น ผมในฐานะนักวิชาการก็เสนอให้รัฐบาลศึกษาข้อดี ข้อเสียให้รอบด้าน ซึ่งอาจจะสามารถทำได้โดยจำกัดพื้นเป็นบางจังหวัด แต่ไม่ใช่เปิดเป็นบ่อนเสรีทั่วประเทศ”ศ.ดร.ประสาท กล่าว

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: