สพป.ระยอง คว้า ๒ รางวัล ระดับประเทศ

760340.jpg

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสัมมนา ได้มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการสอบ O-NET ประจำปี 2557 นายธงชัยมั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ขึ้นรับรางวัล O – NET ดีเด่น และ KRS ดีเด่นลำดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งในปีนี้ สพป.ระยอง เขต 2 คว้า 2 รางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวระยอง เขต 2 เป็นอย่างมาก การขึ้นรับรางวัล ครั้งนี้ประกอบด้วยรางวัล O –NET รางวัล KRS และ รางวัล ARS ซึ่งเป็นรางวัลผลการประเมิน สพท.ตามมาตรฐาน 10 อันดับ สูงสุดของประเทศอีกด้วย

16 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: