สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

761371.JPG

ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ดังนี้ คือประเภทสถานศึกษา ๑.โรงเรียนบ้านนาเวียง อำเภอทรายมูล ๒.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว /ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ๑.นายวิจารณ์ เสน่าห์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ๒.นายสุระศักดิ์ เนตรวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับโรงเรียนที่บริหารจัดการการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ,O-net ประถมศึกษาปีที่๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ลำดับแรก

และมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย คือนางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

17 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: