สธ.เตรียมห้องแยกโรค๘๙แห่งรองรับผู้ป่วยโรคเมอร์ส

สธ.เตรียมห้องแยกโรคทั่วประเทศ89แห่งรองรับผู้ป่วยโรคเมอร์ส

b7jkjc5bda58febcb8ca9.jpg

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลราชวิถี กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) พร้อมด้วยนพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมระบบการดูแลรักษาและมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome) รวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงอื่นๆ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูเเลรักษา เเละป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยมีกรมการเเพทย์เป็นเลขานุการ เน้นการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยที่มีไข้ ร่วมกับอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จัดห้องตรวจผู้ป่วยแยกจากผู้ป่วยอื่น จัดห้องแยกโรคมาตรฐานสำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย ซึ่งภายในห้องมีอุปกรณ์มาตรฐานการป้องกันโรคแก่บุคลากร เช่น หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ แว่นตา ถุงมือ เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ได้กำชับให้คงความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งทางบก น้ำ และท่าอากาศยาน จัดระบบการรับส่งตัวผู้ป่วยที่มีไข้ และเดินทางมาจากพื้นที่มีรายงานการระบาดของโรคที่มีรายงานพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 มีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคทั้งสิ้น 32 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยังไม่พบการติดเชื้อโรคเมอร์ส สำหรับที่โรงพยาบาลราชวิถี ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี มีจุดคัดกรองผู้ป่วยมีไข้ ไอ และแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสวมทุกราย มีห้องตรวจแยกโรคเป็นการเฉพาะ และมีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศตามมาตรฐานที่กำหนด 4 ห้อง ในจำนวนนี้ได้เตรียมการไว้รองรับผู้ป่วยโรคเมอร์ส 2 ห้อง ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศตามมาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกสังกัดและเอกชน รวม 89 แห่ง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ส่วนภูมิภาคอีก 69 แห่ง พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปผู้อื่น ศ.นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนหากเดินทางจากต่างประเทศ และมีอาการไข้ ไอ ขอให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 1,289 ราย เสียชีวิต 455 ราย ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: