ค่ายนร.ทุนชายแดนใต้สร้่างสำนึกรักบ้านเกิด

ค่ายนร.ทุนชายแดนใต้สร้่างสำนึกรักบ้านเกิด : นิรชา ทูลประสิทธิ์ นศ.ฝึกงานเนชั่น

7869jaj5he5akge8a65fd.jpg

ให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาสายวิชาชีพเป็นการสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อ ก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน นี่คือจุดประสงค์ของ “ค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตอน เด็กทุนพันธ์ R ใฝ่ค่านิยม สำนึกรักบ้านเกิด” จัดขึ้น ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 โดย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแบ่งเป็น นักเรียนทุนในระดับชั้น ปวช. จำนวน 300 คน และ ปวส. 100 คน กิจกรรมภายในค่ายในวันที่ 2 มิถุนายน จะเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง และทำความรู้จักกับวิทยากรภายในงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน เริ่มกิจกรรมด้วยการออกกำลังกายในช่วงเช้า ตอนสายมีพิธีเปิดค่ายโดย “ชาญเวช บุญประเดิม” รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการนำนักเรียนทุนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นชายแดนใต้เพื่อตอบสนองคำว่า สำนึกรักบ้านเกิด กิจกรรมในช่วงเย็นมีการแบ่งสีเพื่อทำกิจกรรมกีฬาสีคนพันธ์ R ซึ่งคละนักเรียนแต่ละวิทยาลัยมาอยู่สีเดียวกันเพื่อให้นักเรียนทุนผูกสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน ส่วนกิจกรรมในช่วงค่ำ กิจกรรมเรารักพ่อปิดไฟดูหนังมีการเปิดคลิปวิดีโอคุณธรรม 12 ประการและพ่อของแผ่นดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมวลชนชาวไทย ในวันที่ 4 มิถุนายน มีการออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงสายมีต้นแบบของอาชีวะซึ่งเป็นศิษย์เก่าในสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบความสำเร็จและที่ยังเรียนอยู่ มาพูดคุยแลกประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรียนทุน ช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่องเส้นทางสู่อาชีพทำ My map ในเรื่องของเส้นทางอาชีพของตนเอง เส้นทางฝันที่อยากจะเป็นอาชีพอะไร อยากที่จะประสบความสำเร็จในด้านไหน ในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันของการโชว์ผลงานทางวิชาชีพของแต่ละวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนและมีการแสดงของ สมชาย นิลศรี ผู้ชนะไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และพิธีปิดค่าย “อิทธิฤทธิ์ ศรีชมภู” รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กล่าวว่า นักเรียนที่จะได้รับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และเป็นนักเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. เท่านั้น ในส่วนของทุน นักเรียนปวช. จะได้รับทุนละ 35,000 บาทต่อปี และ ปวส.จะได้รับทุน 40,000 บาทต่อปี ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว มีทั้งทุนต่างพื้นที่ อยู่หอพัก และไปกลับ โดยให้สิทธินักเรียนทุนเลือกหอพักก่อน นักเรียนทุนของอาชีวะทั้งหมดมีสิทธิเลือกเรียนได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล และอีกหลายแห่ง โดยทุนนี้จะมอบให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงสตูลและสงขลาด้วย “นักเรียนทุนจะเปิดบัญชีเป็นธนาคารออมสินเพราะไม่มีค่าโอน จากนั้นสารพัดช่างยะลาเป็นคนส่งข้อมูลการโอนเข้าบัญชีให้ธนาคาร ส่วนวิธีการเบิกต้องตั้งกรรมการในสมุดบัญชี 3 คน เด็ก 1 คน ครูที่ปรึกษาและผู้บริหาร เวลาเบิกใช้ 2 คน เด็ก 1 คน แล้วก็ครูหรือผู้บริหาร ต้องมีผู้ใหญ่รับรู้และเงื่อนไขการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับสถานศึกษากำหนดบางทีเดือนละครั้ง บางคนอาทิตย์ละครั้ง” อิทธิฤทธิ์ กล่าว ด้าน “สหัสวรรษ รัตนพงษ์” นักเรียนทุนในระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า สอบชิงทุนได้รับทุน ปวช.ในพื้นที่ เพราะสนใจอยากจะเรียนในสายอาชีพอยู่แล้ว จบ ปวช.3 สามารถทำงานได้ น้องๆ ที่อยากจะได้ทุนนี้ต้องหมั่นอ่านหนังสือ และต้องตั้งใจขยันเรียน เตรียมความพร้อมมาดี ทำข้อสอบได้ และผลจะออกมาดี “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประทับใจมากเรื่องสถานที่อาหารการกินและกิจกรรมที่จัดให้ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และทางค่ายได้พาออกไปชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยก่อน ได้รู้จักความสามัคคี สร้างมิตรไมตรีกับคนอื่น ได้เพื่อนใหม่และทำให้เป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น” สหัสวรรษ กล่าว สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากสมัครสอบชิงทุนดูข้อมูลได้ที่ http://www.southborder.go.th/south/

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: