กทม.เตือนปชช.เฝ้าระวัง

9bi6fjhihabi8ab5cgjb6.jpg

16 มิ.ย.58 นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้เป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว 3,105 คน แต่ยังไม่มีการเสียชีวิต ส่วนทั้งประเทศมีผู้เป็นโรคไข้เลือดออก 17,042 คน เสียชีวิต 11 ราย ซึ่งภาพรวมในกรุงเทพฯถือว่ายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่เป็นไข้เลือดออก 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่เเล้วในพื้นที่กรุงเทพฯพบการระบาดค่อนข้างน้อย แต่คาดว่าในปีนี้น่าจะมีการระบาดพอสมควร เพราะโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะระบาดปีเว้นปี เนื่องจากตัวเชื้อของโรคไข้เลือดออกก็มีอยู่หลายสายพันธ์ทำให้อาจจะมีการแพร่ระบาดต่างกันได้

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในการระบาดของไข้เลือดออกยังเป็นเรื่องฝน เพราะถ้าพื้นที่ใดเป็นแอ่งน้ำก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ และเป็นแหล่งแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในเวลาต่อมา ซึ่งปี 2557 ไม่มีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่าที่ควร แต่ปีนี้พื้นที่ภาคกลาง หรือกรุงเทพฯน่าจะมีการระบาดได้ ดังนั้นต้องให้ทุกคนช่วยกันทำลายแหล่งน้ำขังซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นอกจากนี้ หากใครมีอาการเป็นไข้สูงใน 2 วันขอให้เดินทางไปให้แพทย์ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้ทันทีว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ เพราะถ้ามีการรักษาช้าผู้ที่เป็นไข้เลือดออกอาจจะเสียชีวิตได้

ส่วนสถานการณ์โรคเมอร์ส ซึ่งโรคนี้มีการแพร่ระบาดในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วย แต่ยังถือว่ามีความเสี่ยง เพราะยังมีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางและเกาหลีใต้เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งการตรวจในระยะแรกทำได้ยากเพราะอยู่ในระยะฟักตัวของโรคจึงยังไม่แสดงอาการออกมา แต่การระบาดส่วนใหญ่จะพบในโรงพยาบาล เช่นในประเทศเกาหลีใต้ เพราะผู้ติดเชื้อจะเริ่มเเสดงอาการจากการไอและน้ำมูก ทำให้มีโอกาสติดกับผู้อื่นจากทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ตรัง – สั่งเฝ้าระวัง ‘เมอร์ส’ เน้นผู้กลับจากตะวันออกกลาง-เกาหลีใต้ 16 มิ.ย. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดโรคระบาดเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้ และขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่รองรับการเข้าออกของประชาชนที่เดินไปเข้าออกจากต่างประเทศและจังหวัดที่มีสนามบินขนาดใหญ่ให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานตรังขณะนี้ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคเมอร์สเช่นเตรียมผ้าปิดปากปิดฉมูกหรือเชลล์ล้างมือให้กับผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการท่าอากาศยานตรังจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ นายแพทย์วิทูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้สั่งให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศเกาหลีแล้วป่วยภายใน14วัน ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ บุคคลในครอบครัวเหมือนอย่างกรณีในประเทศเกาหลีแพร่เชื้อเพราะไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ดังนั้น หากพบว่าใครป่วยคล้ายกับไข้หวัดและกลับมาจากประเทศเหล่านี้จะต้องแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทราบทันทีเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังขณะนี้ได้สั่งเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือท่าอากาศยานสถานีรถไฟและสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีการเฝ้าระวังแบบปูพรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวอีกว่า สิ่งที่วิตกกังวลมากที่สุดคือ กลุ่มพี่น้องซึ่งจะไปแสวงบุญในพื้นที่ตะวันออกกลางในปลายเดือนนี้ ซึ่งจะต้องเร่งให้ความรู้และการป้องกันโรคหรือฉีดวัคซีนแก่พี่น้องมุสลิมทุกคนรวมทั้งเมื่อไปถึงประเทศที่ไปแสวงบุญแล้วจะมีการป้องกันการติดเชื้ออย่างไร นอกจากนั้น เมื่อกลับมายังประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดตรังจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีซึ่งช่วงนี้กำลังมีการระบาดของโรคเมอร์สก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีและหากเป็นผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่ควรที่จะเดินทางไปในประเทศเหล่านี้หากไม่มีความจำเป็น

ตรัง – สั่งเฝ้าระวัง ‘เมอร์ส’ เน้นผู้กลับจากตะวันออกกลาง-เกาหลีใต้

16 มิ.ย. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดโรคระบาดเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้ และขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่รองรับการเข้าออกของประชาชนที่เดินไปเข้าออกจากต่างประเทศและจังหวัดที่มีสนามบินขนาดใหญ่ให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานตรังขณะนี้ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคเมอร์สเช่นเตรียมผ้าปิดปากปิดฉมูกหรือเชลล์ล้างมือให้กับผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการท่าอากาศยานตรังจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

นายแพทย์วิทูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้สั่งให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศเกาหลีแล้วป่วยภายใน14วัน ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ บุคคลในครอบครัวเหมือนอย่างกรณีในประเทศเกาหลีแพร่เชื้อเพราะไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ดังนั้น หากพบว่าใครป่วยคล้ายกับไข้หวัดและกลับมาจากประเทศเหล่านี้จะต้องแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทราบทันทีเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังขณะนี้ได้สั่งเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือท่าอากาศยานสถานีรถไฟและสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีการเฝ้าระวังแบบปูพรม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวอีกว่า สิ่งที่วิตกกังวลมากที่สุดคือ กลุ่มพี่น้องซึ่งจะไปแสวงบุญในพื้นที่ตะวันออกกลางในปลายเดือนนี้ ซึ่งจะต้องเร่งให้ความรู้และการป้องกันโรคหรือฉีดวัคซีนแก่พี่น้องมุสลิมทุกคนรวมทั้งเมื่อไปถึงประเทศที่ไปแสวงบุญแล้วจะมีการป้องกันการติดเชื้ออย่างไร นอกจากนั้น เมื่อกลับมายังประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดตรังจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีซึ่งช่วงนี้กำลังมีการระบาดของโรคเมอร์สก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีและหากเป็นผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่ควรที่จะเดินทางไปในประเทศเหล่านี้หากไม่มีความจำเป็น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: