สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านคิดวิเคราะห์และส่งเสริมนิสัยการอ่าน

759381.JPG

13 มิถุนายน 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านคิดวิเคราะห์และส่งเสริมนิสัยการอ่าน พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ชนะเลิศการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการการอ่านดีเด่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านคิดวิเคราะห์และส่งเสริมนิสัยการอ่าน ณ ห้องประชุม โรงแรมเวล โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูบรรณารักษ์ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 135 คน เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ครูมีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการคิดสู่ชั้นเรียน โดยสามารถนำความรู้และประสบกาณ์ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะวิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ สพป.นครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://plus.google.com/photos/114131241228858333778/albums/615976003113… http://www.esanpt1.go.th/web2009/ https://www.facebook.com/esanpt1

13 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: