สูญเสีย

bd5aagab9hb7j7gag676f.jpg

สูญเสีย “ชลูด” ศิลปินแห่งชาติ ประติมากรรม ปี 41 ด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร เจ้าของผลงานประติมากรรม “ เงินพดด้วง ” หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย “ โลกุตระ ” ที่หน้าอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ “ พระบรมโพธิสมภาร ” ที่หน้าอาคารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับการยกย่องในความคิดและปรัชญาของผู้สร้างสรรค์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สวธ. ขอพระราชทานเพลิงศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท จัดทำหนังสือเผยแพพร่ผลงาน150,000 บาท จัดพิธีรดน้ำศพ 7 มิ.ย. 58 ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งว่า ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี 2541 ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 06.45 น.ของวันนี้ (4 มิ.ย.58) ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร สิริอายุรวม 86 ปี โดยทายาทกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่ 7 มิ.ย.58 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. เวลา 19.00 น. จากนั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน

น.ส.นันทิยา กล่าวว่า สวธ. จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ศิลปินแห่งชาติเมื่อเสียชีวิตจำนวน 20,000 บาท พร้อมช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า การเสียชีวิตของ ศ.ชลูด ครั้งนี้ถือเป็นสูญเสียศิลปินผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยครั้งยิ่งใหญ่ ในฐานะลูกศิษย์ของศ.ศิลป์ พีระศรี ที่ได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดลูกศิษย์สืบทอดงานศิลป์ที่มีคุณค่าสู่คนรุ่นหลัง จึงเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์อย่างมาก ท่านเป็นศิลปินน้ำใจงามทุ่มเททำงาน และชอบช่วยเหลือสังคม โดยหลายครั้งที่มีการจัดค่ายศิลปินแห่งชาติสัญจรไปในจังหวัดต่างๆ จะเห็นท่านอาสาตัวร่วมคณะไปสอนศิลปะให้กับเด็กๆ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิต ยังได้มอบรูปภาพให้ วธ.นำไปจัดการประมูลเพื่อนำเงินรายได้มอบให้แก่ผู้ประสบภัยชาวเนปาลอีกด้วย

สำหรับประวัติของ ศ.ชลูด เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2472 ที่ธนบุรี ได้รับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (ด้านประติมากรรม)จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศนียบัตร Fine Arts จากสถาบันศิลปะ Accademia di Belle Arti แห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี รับราชการครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณค่า ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ เป็นอาจารย์สอนวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนียวิทยา ทฤษฎีสี ฯลฯ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ซึ่งนอกจากงานสอน งานบริหารแล้ว ยังได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ที่มีคุณค่าทางศิลปะไว้เป็นจำนวนมากจนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13รางวัล และในขณะรับราชการศ.ชลูด ได้สร้างคุณูปการทางศิลปะแก่แผ่นดิน ไว้เป็นจำนวนมาก เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิชาการศิลปะให้แก่ประเทศไทย จนนับได้ว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากนี้ศ.ชลูด ยังเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย โดยผลงานยุคแรกๆ เป็นผลงานด้านจิตรกรรมที่นำเรื่องราวของคนชนบทมาเป็นเนื้อหาในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของคนไทยในรูปของงานศิลปะในชุดชาวนาไทย,สงกรานต์,ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ ระยะต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก

และที่พิเศษมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์คือ งานประติมากรรมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร นอกจากจะมีคุณค่าสูงในทางประติมากรรมที่มีความสัมพันธ์กับอาคารสถานที่ แล้วยังทำให้เกิดบรรยากาศพิเศษที่งดงามรวมไปด้วย ประติมากรรมเหล่านี้ตั้งให้สาธารณชนได้ชื่นชมในที่สาธารณะ เช่น “ เงินพดด้วง ” หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย “ โลกุตระ ” ที่หน้าอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ “ พระบรมโพธิสมภาร ” ที่หน้าอาคารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ซึ่งประติมากรรมดังกล่าวเป็นที่ยกย่องในความคิดและปรัชญาของผู้สร้างสรรค์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: