สพป.สมุทรสาคร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ ๒๑

754399.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 และบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และคณะ จำนวน 10 คน ผู้เข้าอบรม จำนวน 152 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 104 โรงเรียน และครูแกนนำการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 3 คน รวม 39 คน ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร จำนวน 9 คน

อบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2558

03 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: